Over Drs. Nico E. Oud, RN, N.Adm, MNSc.

Nico Oud is algemeen en psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundig manager en verplegingswetenschapper.

Eerder werkte hij als verpleegkundig leraar, afdelingsmanager, hoofd verplegingsdienst

en plaatsvervangend directeur van gezondheidszorgorganisaties.

Sinds 1997 werkt hij als zelfstandig ondernemer bij CONNECTING en Oud Consultancy.

Vooral op het gebied van onderzoek levert hij een belangrijke bijdrage.

Nico Oud vertelt: “Ik ben direct betrokken bij de verdere ontwikkeling van onderzoek,

uitwisseling en training in het omgaan met agressie en geweld.

Dit doe ik voor de gezondheidszorg en zowel nationaal als internationaal.

Daartoe organiseerde ik eerder wereldwijde congressen, zoals:

Violence in clinical Pschiatry en Violence in the Health Sector.“

In zijn werk is Nico Oud actief voor tal van internationale organisaties:

“Ik ben medeoprichter van de European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)

en het European Network of Trainers in the Management of Aggression (ENTMA08).

Verder heb ik talloze artikelen en boekbijdragen gepubliceerd.

In dit kader heb ik onder andere de agressieperceptie schaal (POPAS) ontwikkeld.”

Binnen CONNECTING is Nico Oud actief met de ontwikkeling van een werkomgeving

waarin agressie en geweld adequaat beperkt en begrenst worden.

“Ook help ik professionals therapeutisch, verantwoord en veilig handelen en samenwerken in risicosituaties.

Daarvoor zijn dikwijls aanpassingen nodig in de voorwaarden en het werkklimaat.

Soms is zelfs een omslag raadzaam in de behandelcultuur op de werkvloer,

ondersteund door een geïntegreerd veiligheidsbeleid vanuit het management”, vertelt hij.

.