Hoe hanteer je agressie binnen een organisatie?
Op welke manier kun je zorgen voor geborgde veiligheid?

En hoe leer je (nieuwe) medewerkers conflicten en agressie te hanteren?
Dit is onze opleiding tot Aandachtsfunctionaris / Trainer Agressiehantering & Sociale Veiligheid.

Opleiding ATAS

Je veilig voelen op het werk… Het is belangrijk, maar steeds minder vaak vanzelfsprekend.
Agressie en geweld komen meer en meer voor, onder andere in de gezondheidszorg,
het onderwijs en de sociale dienstverlening.
Het kan leiden tot fysieke en psychische schade. 
Als je met agressie kunt omgaan, kom je verder.
CONNECTING helpt je daarbij. 

Dit gaan we doen

In de opleiding tot Aandachtsfunctionaris / Trainer Agressiehantering & Sociale Veiligheid leren we je
hoe je collega’s kunt trainen om conflicten en agressie te hanteren.
Ook kun je na deze training het management van de organisatie
adviseren op het gebied van veiligheidsbeleid.
De opleiding is opgezet volgens verschillende internationaal erkende en ondersteunde richtlijnen.
Gebruikte methoden hebben een wetenschappelijke basis en draaien rond de ervaring in de praktijk.

Maatwerk is de standaard

De opleiding laten we zo goed mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk in jouw organisatie.
En hoeveel kennis, ervaring en beleid is er al op veiligheidsgebied?
We zorgen ervoor dat ons programma hierop voortborduurt. 

Hier doe je het voor

De opleiding tot Aandachtsfunctionaris / Trainer Agressiehantering & Sociale Veiligheid dient verschillende doelen.
Dit is waar je toe in staat bent na het afronden van de opleiding:

 

·  Je kunt verschillende risico’s binnen de eigen organisatie uitstekend analyseren.
·  Je bent in staat advies te geven over een preventieve
of curatieve aanpak en beleid te formuleren (bv. opvang en nazorg).
·  Je kunt scholingen en trainingen opzetten en geven
in het kader van agressiehantering binnen de eigen organisatie
· Je kunt medewerkers helpen agressie te hanteren
a.d.h.v. fysieke, cognitieve en affectieve vaardigheden.

· Je beschikt over nationale en internationale (vaak wetenschappelijke)
kennis in het kader van agressie(hantering).

 

Benieuwd naar alle doelstellingen? Neem contact met ons op.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende modules. De drie belangrijkste behandelen we hieronder.

Module 1:

BASISTRAINING

Dit is de introductie.
We geven je theoretische achtergronden en je leert essentiële basisvaardigheden en -technieken.
Hierna ben je in staat om agressie te bespreken in termen van de eigen perceptie en de eigen houding.
Ook leer je onder andere professioneel en adequaat te handelen in dreigende of escalerende situaties.
De basistraining duurt vijf dagen en is ook los te volgen.

Module 2:

GEINTEGREERD DYNAMISCH PROGRAMMA

In de tweede module (ook vijf dagen) leer je relevante verweerstechnieken op het gebied van persoonlijke veiligheid.
Ook krijg je teamtechnieken toegereikt voor humane begeleiding die voldoen aan de ENTMA-richtlijnen
We gaan aan de slag met warming-up- en cooling down-technieken en je theoretische kennis bouwen we verder uit. 

 

Module 3:

PRACTICUM

Nu is het tijd om de verworven kennis en vaardigheden toe te passen.
In tweetallen ga je aan de slag met het aanbieden van een deel van de training Agressiehantering
in een aspirant trainersgroep. Ook zet je simulatiespelen op en je begeleidt ze.
Hierbij werk je ook met acteurs.
De derde module duurt vier dagen en wordt afgesloten met een examen.

Laten we beginnen

Ben je benieuwd hoeveel tijd je nodig hebt voor alle onderdelen inclusief de zelfstudie?
Wil je inzicht in de tarieven van onze opleiding? Of wil je onze brochure lezen?
Neem dan contact met ons op. Dan vragen wij meteen of je specifieke wensen of ambities hebt.
Dat is belangrijk voor ons, want CONNECTING werkt het liefst op maat.

“De opleiding
laten we
zo goed
mogelijk

aansluiten…

… op de
dagelijkse
praktijk

in jouw
organisatie.”