Agressie is geen geweld en het hoeft niet te verdwijnen.
Het mag er zijn, want als we weten hoe we het kunnen hanteren…
Kunnen we ermee vooruit!

Over ons

Al sinds 1997 helpt CONNECTING organisaties verder.
Onze uitdaging is om constructief om te gaan met agressie. Wanneer je het leert hanteren, is het geen belemmering.
Nu agressie en geweld steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in onze samenleving,
delen we onze kennis en ervaring in onze trainingen.
Als je weet wat je kunt doen en houvast hebt, heb je bewegingsvrijheid.

 


Verdieping, wetenschap en ontwikkeling zijn belangrijk voor CONNECTING.
We werken met evidence based methoden en doen  (internationaal) onderzoek naar wat er speelt in ons vakgebied.
Ook zijn wij medeoprichter van de ENTMA08: European Network of Trainers in the Management of Agression. 
Ook zijn wij een actief onderdeel van de EViPRG (European Violence in Psychiatry Research Group).
 


We geven trainingen op maat aan het individu, groepen en organisaties. Inmiddels hebben we al honderden mensen, op allerlei niveaus in een breed scala van organisaties, opgeleid. Daarbij laveren we tussen zorg en veiligheid. In de forensische zorg staat bijvoorbeeld vaak de
zorg om de mens centraal, maar de veiligheid van de samenleving is een even belangrijk goed.
Hoe gaan we om met zo’n snijvlak? We staan er bij stil en geven perspectief.

Goed om te weten: we zijn CRKBO-geregistreerde instelling.
Dit wil zeggen dat onze diensten vrij zijn van BTW.

We werken met evidence based methoden…
… En we doen internationaal onderzoek naar wat er speelt.