Hoe ga je als organisatie om met agressie en geweld?
Het is een belangrijke vraag voor het management van organisaties.
Zij zorgen voor het veiligheidsbeleid en zetten een managementsysteem op om de veiligheid zeker te stellen.
CONNECTING helpt om dit goed aan te pakken.

Consultatie

CONNECTING heeft ruimte ervaring in het geven van consultancy
op het gebied van veiligheid: vooral in de gezondheidszorg.
Onze kijk op de situatie is objectief en onafhankelijk. Daarbij werken wij extern,
zodat we geen last hebben van eventuele vooroordelen of politieke gevoeligheden.
Dit maakt ons in staat je te helpen met wezenlijke aanpassingen in het werkklimaat en cultuuromslagen op de werkvloer.

Dit zijn enkele beleidsprogramma’s waar wij mee werken:

De Amerikaanse Six Core-strategie

Het Betrokkenheidsmodel (Engagement Model)

Het UK REsTRAIN Yourself-initiatief (RYS)

De Safewards-aanpak

De WHO Strategies to end seclusion and restraint (2019)

De WHO Quality Rights Specialized training.

Al deze initiatieven hebben een preventiegerichte focus: het gaat om het verbeteren van de relationele zorgverlening,
de-escalatie van agressie en geweld én het nabespreken van uitgevoerde dwangmaatregelen
door alle betrokken partijen (patiënten en medewerkers).

Zo werken wij

In het eerste consult vindt een eerste verkenning van de problematiek plaats.
Wat is er aan de hand? Wat willen we oplossen? Zo komen we tot een uitgangssituatie en gewenste resultaten.
Daaruit vloeien afspraken voort over voornemens en volgende stappen. 
Waar wil je naartoe als organisatie? Wat is daar voor nodig? En hoe kan CONNECTING daar bij helpen?
Als we alles helder hebben, kunnen we vooruit bewegen naar een duidelijk doel.

“In het eerste consult verkennen we de problematiek…
… zo komen we tot een uitgangssituatie en gewenste resultaten.”