Een stemverheffing, een vuistslag, kapot meubilair…
Agressie en geweld herkennen we vaak aan de gevolgen.
Toch is dat zeker niet wat agressie is. Wat is het dan wel?

En op welke manier kun je het beste handelen in een ‘bedreigende situatie’?

Visie CONNECTING

In eerste instantie is het goed om te begrijpen dat agressie altijd met van alles te maken heeft.
Er zijn allerlei factoren die invloed hebben op wat er gebeurt,
bijvoorbeeld de partijen die deelnemen, de aard van de interactie tussen die partijen en omgevingsfactoren.
Dit noemen we het multifactoriële karakter van uitingen van agressie.

Verschillende perspectieven

Wanneer is er sprake van agressie? Zodra een situatie bedreigend is? Als er geweld in het spel is?
Het antwoord is helemaal afhankelijk van wie iets ziet, hoort of ervaart.
De een zal wat er gebeurt eerder bestempelen als agressief dan de ander.
Om uiteenlopende redenen lopen de perspectieven per persoon uiteen…

Wat is de boodschap?

Hoe dan ook zit er achter uitingen van agressie vaak
een heel andere betekenis dan je in eerste instantie denkt.
Er zit een boodschap in, want alles is communicatie.
Wanneer we weten wat het verhaal achter de agressie is, kunnen we ermee vooruit.

Integrale aanpak

Agressie heeft altijd met vele factoren te maken. En dus moeten we het ook niet te eenzijdig willen ‘oplossen’.
Alle betrokkenen worden onderdeel van de integrale aanpak. Denk maar aan patiënten, bewoners, familieleden en vrienden.
Ook bijvoorbeeld politie, justitie en andere autoriteiten horen erbij.
Het is aan het management van een organisatie hierin de leidende en richtinggevende verantwoordelijkheid te pakken.

Gemeenschappelijke oplossing

De rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van alle betrokken partijen moeten helder zijn.
Wie is er “schuldig” ? Het lijkt een belangrijke vraag, maar dat is het eigenlijk alleen in een juridische context… 
Het is dus niet nuttig om daar op te focussen op de werkvloer!
Het doel is immers om een gemeenschappelijke oplossing vinden.
En daarom is het vooral zaak om te begrijpen wat er aan de hand is en wat voor iedereen werkt.

Hoe herstellen we?

Omdat agressie afhankelijk is van zoveel factoren is elke situatie uniek.
Zoeken naar een vast antwoord op elke situatie is daarom geen goed idee. Het meteen inperken van agressie evenmin.
Je kunt je beter eerst focussen op een aantal vragen…

Goede vertrekvragen

Stel: er is een agressieve of gewelddadige situatie in de gezondheidszorg.
Dan zou dit een goede vraag zijn om mee te beginnen:

 

Wat kunnen we doen om iemand in balans te houden?
En hoe kunnen we werken aan een persoonlijke diagnostiek en behandeling?

Effectieve aanpak

Een werkende manier om in een organisatie agressie en geweld te benaderen is om te beginnen met preventie:
hoe kunnen we voorkomen dat bedreigende situaties zich voordoen?
Als het er dan toch van komt, draait het erom de situatie constructief te de-escaleren.
Daarna is het tijd om toch weer samen vooruit te gaan: we herstellen de relatie.  

Leer de juiste houding aannemen

De trainingen, workshops en consults van CONNECTING helpen je verder met agressie.
Of het nu gaat om jou als persoon, over een afdeling of groep binnen organisatie of de gehele organisatie:
wij leren je de competenties die helpen om een ondersteunende, therapeutische houding aan te nemen.
Naast een constructieve attitude leren we je ook persoonlijke veiligheids- en teamtechnieken.

Ons aanbod helpt je verder

De manier waarop we werken is methodisch en gebaseerd op intensieve samenwerking met internationale partijen,
zoals ENTMA en het Restraint Reduction Network.
We helpen mensenrechten beschermen en dit doen we in combinatie met
zo min mogelijk restrictie- en dwangmaatregelen.
Ons volledige aanbod vind je hier:

“Agressie is afhankelijk van vele factoren…
… Daarom vraagt elke situatie om een uniek antwoord.”