Over Hans Fleury, MSc.

Een van de oprichters van CONNECTING is Hans Fleury. Hij werkt als trainer, opleider en coach.
Hij is gestalttherapeut, gespreksleider en heeft een achtergrond in aikido.
Daarbij is Hans een van de initiatiefnemers van European Network of Trainers in the Management of Aggression08.

Hans Fleury vertelt: “Agressie wordt vaak gezien als iets dat vooral moet verdwijnen.
En dat is zonde, want er zit vaak een zeer waardevolle boodschap achter.
Bij CONNECTING helpen we je die te achterhalen, in het belang van wederzijds begrip en respect.”

“Als algemeen (en sociaal) psychiatrisch verpleegkundige heb ik jaren gewerkt in situaties
waar de veiligheid ernstig onder druk stond. Daar deed ik veel relevante kennis en ervaring op. 
Mede daarom interesseren mij de ontwikkelingen op het gebied van agressiehantering.”

“Welke methodes werken? Welke houding sorteert effect?
En welke innovaties en fysieke technieken kunnen we toepassen op weg naar verbetering?
Deze vragen houden me altijd bezig.
Mijn perspectief op het hanteren van agressie en mijn werkwijze
zijn deels gebaseerd op principes van gestalt en aikido.”

Hans heeft een afgeronde beroepsopleiding Moreel Beraad 

(aangesloten en/of geaccrediteerd door ISVW en Alg.Ned.Ver.voor Wijsbegeerte).

 “Teams die vastlopen op dilemma’s help ik vooruit.

We herstellen de verbinding en gaan van daaruit verder.”

Hans houdt van inspireren, enthousiasmeren, draagvlak creëren én verbinden!